روانشناسی ریسک

اگر ادم سختگیری هستید احتمالا ریسک رو هم صفر و صدی باهاش برخورد می‌کنید، در صورتی که نسبت به یک موضوع باید طیف پیامدهای موضوع رو بررسی کنید نه اینکه یک نگاه مطلق رو داشته باشید.. اون وقت که میتونید تهدید‌ات رو به حداقل و حداکثر استفاده رو از فرصت‌ها داشته باشید. بنابراین ریسک نه

ادامه مطلب