فلسفه آی‌کی‌دو

اساس فلسفه آی‌کی‌دو بر این است که تمرکز خود را بر روی مهارت‌هایتان بگذارید تا شکست و نابودی رقیب‌تان، دشمنان‌تان و هر کسی که از شما در محیط کار سرپیچی می‌کند. از استراتژی مشت در مقابل مشت یا رو کم کردن به هر طریقی جدا خودداری کنید.. در وهله اول شما بعنوان مدیر باید هنر

ادامه مطلب