آزمون خطاهای روانشناختی مدیران

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

اگر در هر یک از مواردی که در سوالات از شما پرسیده‌ایم سازمان شما حداقل در 6 ماه گذشته با مشکل رو به رو بوده است و برای حل آن به عنوان یک مدیر نتوانسته‌اید راهی را پیدا کنید، پیشنهاد میکنیم مشکل‌تان را با متخصصان روانشناس صنعتی و سازمانی تیم کارینا نیز مطرح نمایید.

متخصصان تیم کارینا بر آن هستند که اگر دلیل مشکل‌تان، مسائل روانشناختی در محیط کار باشد ، برای حل آنها از طریق آموزش و یا مشاوره به شما کمک کنند تا ضمن ارتقاء مهارت‌های مدیریتی‌تان، اثرگذاری بیش از پیش داشته باشید.

* هزینه آزمون و مشاوره اولیه بررسی نتایج آزمون برای شما رایگان خواهد بود.